Wsparcie techniczne:

Fachowe Tłumaczenia - biuro tłumaczeń w Poznaniu

Projekt Przedsiębiorczość

Ogłoszenie [2014.06.25]

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o wsparcie finansowe. WZORY DOKUMENTÓW

Więcej…

Informacja[2014.06.18]

Na stronie projektowej w zakładce dokumenty znajduje się dokument w sprawie wytycznych dotyczących promocji projektów współfinansowanych z POKL.

Przypominam że zgodnie z zapisami umowy o wsparcie finansowe jesteście Państwo. zobligowani prawidłowo oznaczyć zakupy inwestycyjne współfinansowane lub całkowicie sfinansowane  z dotacji.

Lista rankingowa IV nabór [2014.06.11]

5 czerwca br Komisja Oceny Wniosków oceniła 8 wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, które wpłynęły w ramach IV naboru.

Więcej…

Terminy doradztwo [2014.06.08]

Informujemy że dla nowopowstałych firm  możliwe będzie spotkanie z doradcą Panem Pawłem Repetą w dniach:

20 czerwiec 2014 w godz. 10:00-18:00

27 czerwiec 2014 w godz. 10:00-18:00

Proszę o zapisywanie się drogą mailową

Doradztwo będzie udzielane na zasadach pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Umowa wsparcie pomostowe [2014.05.28]

Z przyjemnością  informuję Państwa, że Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował protokół z posiedzenia KOW z naboru I, co oznacza, że zaakceptowane zostały również proponowane przez ekspertów oceniających wnioski.

Więcej…

Copyright © 2011-2014 Przedsiębiorczość Na Miarę Twojego Sukcesu.
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice, tel. 32 206 98 43, 32 259 86 73, 32 253 84 09 wew. 28 i 21